zaklada logo
BED je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije
Godišnja skupština BED-a

GOdišnja skupština BED 2013Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva-BED-a održana je 19.05.2014. u prostorijama sindikata Hrvatskih željeznica. Planirano održavanje bilo je ugroženo vremenom kad je još visoki vodostaj prijetio gradu Slavonskom Brodu i Oprisavcima pa se zbod dežurstava nešto manje članova nego uobičajeno moglo odazvati. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje – predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Naglašeno je i kako je 4707 BEDovih dokumentiranih sati ako se podijeli na 365 dana u godini 12,89 sati volonterskog rada svaki dan - što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2013. godinu možete detaljnije vidjeti – OVDJE.

Otvoren stan na Gajni – info centar za zaštićena područja prirode u BPŽ

Na značajnom krajobrazu Gajna se u okviru projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NIP projekt (Nature Protection Investment Project) izgradio informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke) koji će biti adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Natura 2000 ekološke mreže. Centar će se koristiti i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Brodsko ekološko društvo-BED je bilo inicijator tog projekta u kojem se planirala urediti poučna staza i info centar. Još 2007. godine osigurao je početna sredstva, te kroz projekte izgradio protupoplavni plato i temelje. Nastavio je i sa sudjelovanjem u izradi i provedbi projekta Stan na Gajni u okviru NIP- koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije. (Javna ustanova Natura Slavonica) Stan na Gajni je otvoren 15.11.2013. godine uz prisustvo pomoćnika ministra zaštite okoliša i prirode Nenada Strizrepa, župana Danijela Marušića, načelnika općine Oprisavci Peje Kovačevića, ravnatelja Javne ustanove Natura Slavonica Maria Pavičića i predsjednika Brodskog ekološkog društva Šime Beneša, predstavnika Svjetske banke, uzvanika iz drugih županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode i iz lokalne zajednice.

Arka tradicije na poplavnom pašnjaku? I to je moguće - uz potporu zajednice!

Kalendar 2014. BED Kalendar Brodskog ekološkog drustva (BED-a) za 2014. godinu pokazuje kako ljudska aktivnost i očuvanje prirode mogu biti harmonično uklopljeni u tradicionalni krajolik. Sav prihod od prodaje kalendara direktno ide u "Program očuvanja bioraznolikosti na zaštićenom pašnjaku Gajna putem uzgoja hrvatskih izvornih pasmina". Prihod će biti iskorišten za prehranu životinja koje možete vidjeti na kalendaru. Svojim prilogom/donacijom ne samo da ćete nahraniti i očuvati hrvatske pasmine od kojih su neke i kritično ugrožene, nego i zaštititi prirodu i bioraznolikost koja direktno ovisi o ispaši koja je čuva od invazivnih biljaka. Dodatno omogućavate očuvanje tradicionalnog zajedničkog upravljanja jednog vrijednog kulturnog krajolika Slavonije koji nestaje.
Uplate možete izvršiti direktno na žiro račun udruge Brodsko ekološko društvo-BED IBAN : HR 47 2340 0091 1000 6658 6, ili gotovinom kod primopredaje kalendara. Kalendari se mogu direktno preuzeti u Slavonskom Brodu (091 501 01 95) i Zagrebu (091 445 4212) a moguće je uz prethodni dogovor i slanje poštom u slučaju većih narudžbi. Dodatne informacije možete dobiti i na mail BED. Cijena kalendara je 30 kuna po komadu. Cijenimo svaku uplatu i zahvaljujemo na potpori!

Zakoni – zagovaranje u 2013.

Brodsko ekološko društvo-BED konstantno sudjeluje u praćenju i komentiranju zakona koji su povezani sa strateškim ciljevima BED-a i njihovim korisnicima. Do sad smo samostalno i u suradnji sa drugim udrugama i mrežom Zeleni forum u 2013. slali komentare na Zakon o udrugama, Zakon o strateškim investicijama i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Zajedno sa Zelenom akcijom smo sa komentarima i osobno sudjelovali na sjednici Odbora za poljoprivredu za sjednicu održanoj 30.01.2013. na kojoj je većina tih komentara i raspravljena. Zapisnik sjednice dostupan na linku

Obilježavanje EU tjedna u BPŽ 2013.

„Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“
U okviru obilježavanje EU tjedna u Brodsko-posavskoj županiji BED je održao predavanje u EU građanskim pravima. Predavanje se održavalo u sklopu projekta „Pravo na građanske inicijative – kako možemo utjecati na javne politike u EU?“ pod pokroviteljstvom Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije. Cilj projekta bio je podići svijest o pravima europskih građana sadržanim u Ugovoru o Europskoj uniji koja nadopunjuju nacionalna prava sa jednim od EU građanskih prava te detaljnije informiranje građana BPŽ o jednom od tih prava - onim na građansku inicijativu koje im omogućava izravno sudjelovanje u procesu kreiranja javnih politika.LINKOVI: Brodportal i SBperiskop

BPŽ i Natura 2000 - mreža zaštićenih područja u EU

U sklopu Javnog natječaja za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije Brodsko ekološko društvo-BED je u 2012. godini provelo projekt „ Natura 2000- mreža zaštićenih područja u EU“ u. Partner u projektu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.
U okviru projekta se informiralo građane s naglaskom na mlade, nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama. Tiskani su promotivni posteri sa općim znanjem o mreži zaštićenih područja u Europskoj uniji (EU) - (Natura 2000), područjima koja su predložena za Natura 2000 područja u Brodsko-posavskoj županiji te osnovne informacije o najvažnijim dokumentima vezanim za to u EU. (više)

Prva pašnjačka zajednica na zaštićenom području u Hrvatskoj?

Rješenjem Trgovačkog Suda u Osijeku od 27.04.2012. usklađivanjem sa Novim Zakonom o zadrugama dosadašnja Braniteljska zadruga Eko-Gajna, na skupštini od 23.03.2012.godine usklađena je sa novim Zakonom o zadrugama i upisana u Sudski registar pod nazivom Pašnjačka zajednica Eko-Gajna za poljoprivredu.
Godine neriješenog statusa tog zajedničkog pašnjaka neumitno prolaze i jedan su od važnih faktora u odustajanju lokalnog stanovništva od prakse ekstenzivnog pašarenja. U Gajnu su najviše zalaganjem BED-a kroz projekte EU, raznih ministarstava i drugih subjekata uloženo znatna sredstva ali taj entuzijazam lokalnih aktera nije popraćen institucionalnom podrškom i iz godine u godinu se smanjuje broj uzgajivača jer ne mogu izdržati nejasni pravni status i nedobivanje potpora usprkos svim težim uvjetima gospodarenja koje moraju izdržati. (više)

Gajna – primjer za proučavanje u europskim i svjetskim okvirima

27.07.2012. U okviru europskog projekta (Eastern Europe Protected Areas Governance) koji se radi u srednjoj i istočnoj Europi a vezan je za upravljanje zaštićenim područjima došlo je do terenskog posjeta Slavonskom Brodu i Gajni od voditelja tog projekta. (ProPark, Rumunjska) Gajna je uzeta kao jedan od primjera povijesnog de facto upravljanja zaštićenim područjem od strane zajednice uz potporu nevladine udruge. Studija će se objaviti tijekom 2013 godine.
Uspjeh je i međunarodno priznanje Gajni kao rijetkom preostalom primjeru u ovom dijelu Europe gdje nevladina udruga u suradnji sa lokalnom zajednicom aktivno upravlja zaštićenim područjem. BED je u 2012. primljen u članstvo u Indigenous and Community Conserved Areas Consortium – ICCA
Radi zalaganja BED-a Hrvatska je izabrana kao jedna od 20 zemalja na svijetu (a jedna od 4 u Europi uz Veliku Britaniju, Španjolsku i Italiju) u kojoj se radi studija za Konvenciju u biološkoj raznolikosti (CBD) o priznavanju i podršci ICCA područja (pregled povijesnog i trenutnog stanja, zakonskih odredbi, društvenih mjera i onih u politikama koje mogu podržati takva područja, moguća tehnička i financijska podrška, identifikacija takvih primjera i slično). CBD više
U međunarodnoj areni predstavljeni stručni radovi i izlaganja pod nazivom Zajednički pašni sistemi na poplavnim pašnjacima u Hrvatskoj (Gajna-služeći zaštiti prirode i zajednici) više na međ. konferenciji - Community Conservation in Europe - Gerace, Italija 2011.
Izlaganje o Gajni na Svjetskom kongresu etnobiologije u sklopu foruma Conservation by Indigenous Peoples and Local Communities: Advances in Participatory Action Research, Dissemination and Advocacy Montpellier, Francuska 2012. više

Regionalni okrugli stol o zajedničkim pašnjacima, SOFIA 2013.

Sofia, Bugarska 15.-16.04.2013. Kao članovi mreže Europski forum za očuvanje prirode i pastoralizam (EFNCP) sudjelovali smo na okruglom stolu Najbolje prakse u održivom korištenju zajedničkih pašnjaka na zapadnom Balkanu. Kroz prezentaciju „Zajednički pašnjaci u Hrvatskoj“ predstavljena je Hrvatska, povijest zajedničkog pašarenja, legislativa te trenutne problemi i moguća rješenja kao i pozitivni primjer održivog korištenja zajedničkog i k tome još zaštićenog pašnjaka - Gajna.
link


Volimo i čuvamo našu kulturnu i prirodnu baštinu

Brodsko ekološko društvo-BED iz Slavonskog Broda i Udruga žena Smiljak iz Oprisavaca u sklopu građanske inicijative „Naš doprinos zajednici“ regionalne Zaklade za razvoj lokalne zajednice provodi incijativu „Volimo i čuvamo našu baštinu“. Inicijativa se sastoji u pokretanju muzeja kulturne i prirodne baštine u Oprisavcima. Aktivnosti su preuređenje prostora u starom domu, skupljanje i popisivanje starih predmeta za trajnu i povremene postave i aktiviranje stanovništva u zajednici. (više)