zaklada logo
BED je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge

Članstvo u mrežama

Europski forum za zaštitu prirode i pastoralizam

Indigenous Peoples' and Community Conserved Areas Consortium

Zeleni forum
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije
Sava kultura Natura

Kalendar 2014. BED

‘Sava kultura NATURA’ jedan je od šest nacionalnih projekta koji je izabran za financiranje od strane Europske unije u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA 2011- Potpora organizacijama civilnog društva u razvoju partnerstva za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalna NATURA 2000 područja. Projekt je sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Republike Hrvatske. Na poplavnom području rijeke Save takvo je partnerstvo naročito nužno jer mnoge prirodne vrijednosti područja direktno ovise o ljudskim aktivnostima. Nositelj Projekta je Zelena akcija iz Zagreba, a partneri su Brodsko ekološko društvo-BED, Javna ustanova Natura Slavonica, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Zagrebačke županije (Zeleni prsten) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Ukupna vrijednost projekta je 150.000,00 € a odvijati će se na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Brodsko-posavske županije sljedećih 18 mjeseci. Projekt je počeo 16.09.2014., a na dosadašnjim sastancima projektnog tima pokrenute su aktivnosti koje će dovesti do krajnjeg cilja - izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva za suradnju s javnim sektorom u provedbi aktivnosti koje zaštitu prirode integriraju u lokalni održivi društveno-gospodarski razvoj. Projekt predviđa širok raspon aktivnosti – od analize trenutnog stanja i davanja preporuka donositeljima politike na području zaštite prirode, ruralnog razvoja i upravljanja rijekom Savom preko konkretnih akcija u suradnji sa proizvođačima na tom području, koji će im pomoći u boljem plasmanu proizvoda. Osnovat će se i suradnička vijeća uz zaštićena područja kako bi - ne samo stanovništvo vezano uz njih - nego i ostali dionici u drugim sektorima mogli doprinijeti uspješnijem upravljanju. Planiraju se i promotivne aktivnosti usmjerene na širu javnost, putem materijala, izložbi te eko sajma u Zagrebu. Sve je popraćeno edukacijom ciljanih skupina i jačanjem međusobne suradnje na poplavnom području rijeke Save.

Nagrada BED-u za upravljanje prirodnim resursima.

Regionalna mreža za bioraznolikost (CEEWeb) odabrala je Brodsko ekološko društvo - BED kao dobitnika nagrade u upravljanju prirodnim resursima. Program BED-a odabran je kao jedan od najboljih primjera zaštite bioraznolikosti u srednjoj i istočnoj Europi u kategoriji – Upravljanje prirodnim resursima za 2014. CEEWEB for biodiversity je mreža nevladinih organizacija u srednjoj i istočnoj Europi. Kroz nagradu „CEEWeb za bioraznolikost“ slave i promoviraju najbolje prakse u očuvanju prirode na tom području. Za nagradu koja pokazuje kako civilno društvo i drugi dionici doprinose očuvanju bioraznolikosti se moglo prijaviti u 19 zemalja i u tri kategorije. Nagrada se daje za izvrsnost u upravljanju Natura2000 područjima i ostalim prirodnim resursima, obnavljanje i povezivanje staništa te sudjelovanje različitih dionika u tom procesu.

Godišnja skupština BED-a

Godišnja skupština BED 2014Godišnja skupština Brodskog ekološkog društva - BED-a održana je 19.05.2014. u prostorijama sindikata Hrvatskih željeznica. Planirano održavanje bilo je ugroženo vremenom kad je još visoki vodostaj prijetio gradu Slavonskom Brodu i Oprisavcima pa se zbod dežurstava nešto manje članova nego uobičajeno moglo odazvati. Skupština je saslušala i prihvatila izvještaje – predsjednika, voditeljice ureda, računovodstva i nadzornog odbora. Naglašeno je i kako je 4707 BED-ovih dokumentiranih sati ako se podijeli na 365 dana u godini 12,89 sati volonterskog rada svaki dan - što uz tri zaposlena pokazuje koliki je opseg različitih aktivnosti koje udruga provodi. Cjeloviti izvještaj BED-a za 2013. godinu možete detaljnije vidjeti – OVDJE.

Otvoren stan na Gajni – info centar za zaštićena područja prirode u BPŽ

Na značajnom krajobrazu Gajna se u okviru projekta ulaganja u zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj tzv. NIP projekt (Nature Protection Investment Project) izgradio informativno-edukativni centar u formi tradicijskog šokačkog stana (mjesto na kojem se bivalo pri radovima u polju ili čuvanju stoke) koji će biti adekvatno opremljen za prihvat turista, posjetitelja i korisnika pašnjaka te održavanje radionica i predavanja na temu očuvanja prostora, prirode i Natura 2000 ekološke mreže. Centar će se koristiti i u svrhu drugih znanstvenih i stručnih predavanja iz područja zaštite prirodne i kulturne baštine. Brodsko ekološko društvo-BED je bilo inicijator tog projekta u kojem se planirala urediti poučna staza i info centar. Još 2007. godine osigurao je početna sredstva, te kroz projekte izgradio protupoplavni plato i temelje. Nastavio je i sa sudjelovanjem u izradi i provedbi projekta Stan na Gajni u okviru NIP- koji provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije. (Javna ustanova Natura Slavonica) Stan na Gajni je otvoren 15.11.2013. godine uz prisustvo pomoćnika ministra zaštite okoliša i prirode Nenada Strizrepa, župana Danijela Marušića, načelnika općine Oprisavci Peje Kovačevića, ravnatelja Javne ustanove Natura Slavonica Maria Pavičića i predsjednika Brodskog ekološkog društva Šime Beneša, predstavnika Svjetske banke, uzvanika iz drugih županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode i iz lokalne zajednice.

Zakoni – zagovaranje u 2014.

 • 28.01.2014. Poslane primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o igrama na sreću, zabavnim i nagradnim igrama – vezan za unos udruga za zaštitu prirode i okoliša.
 • 28.01.2014. Poslane primjedbe na zadnji program ruralnog razvoja 2014-2020 koji je bio na web stranici Ministarstva poljoprivrede od 19.02.2014. godine.
 • 28.01.2014. Dani zadnji komentari na izradu Pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva i kriterijima za dodjelu zajedničkih pašnjaka.
 • veljača 2014. Potpisnici Otvorenog pisma povodom izmjena Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • 25.05.2014. komentare na dio o izvornim pasminama za forum- nacrt Petog nacionalnog izvješća za CBD (Konvenciju o biološkoj raznolikosti).
 • 26.05.2014. 6. sastanak Radne grupe za poljoprivredno-okolišne mjere u sklopu NIP projekta u Zagrebu.
 • U ime Zelenog foruma 11.07.2014. poslani komentari na Stratešku ocjenu Programa ruralnog razvoja 2014-2020 i sam Program ruralnog razvoja. Isti komentari poslani su i u DG Environment – dio u Europskoj komisiji koji s bavi zaštitom okoliša.
 • 23.07.2014. Zeleni forum šalje Ministarstvu prijedlog članova privremenog Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. Članica je Iris Beneš iz BED-a sa zamjenom Marijanom Galovićem iz Instituta za ruralni razvoj i ekologiju. 19.09.2014. - 1. Sjednica – komentari poslani 21.10.2014.
 • Potpisnici otvorenog pisma udruga zbog nacina izbora ravnateljice istarske zaklade za razvoj civilnog drustva 07.08.2014.
 • 29.09.2014. Poslani komentari vezani za Javnu raspravu - Sudjelovanje u savjetovanju o odluci o izradi okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu.
 • 10.12.2014. Poslani komentare za Javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

BPŽ i Natura 2000 - mreža zaštićenih područja u EU

U sklopu Javnog natječaja za prijavu projekata udruga za dodjelu financijske potpore iz sredstava Savjeta za europske integracije Brodsko-posavske županije Brodsko ekološko društvo-BED je u 2012. godini provelo projekt „ Natura 2000- mreža zaštićenih područja u EU“ u. Partner u projektu je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-posavske županije.
U okviru projekta se informiralo građane s naglaskom na mlade, nastavnike i profesore u osnovnim i srednjim školama. Tiskani su promotivni posteri sa općim znanjem o mreži zaštićenih područja u Europskoj uniji (EU) - (Natura 2000), područjima koja su predložena za Natura 2000 područja u Brodsko-posavskoj županiji te osnovne informacije o najvažnijim dokumentima vezanim za to u EU. (više)

Prva pašnjačka zajednica na zaštićenom području u Hrvatskoj?

Rješenjem Trgovačkog Suda u Osijeku od 27.04.2012. usklađivanjem sa Novim Zakonom o zadrugama dosadašnja Braniteljska zadruga Eko-Gajna, na skupštini od 23.03.2012.godine usklađena je sa novim Zakonom o zadrugama i upisana u Sudski registar pod nazivom Pašnjačka zajednica Eko-Gajna za poljoprivredu.
Godine neriješenog statusa tog zajedničkog pašnjaka neumitno prolaze i jedan su od važnih faktora u odustajanju lokalnog stanovništva od prakse ekstenzivnog pašarenja. U Gajnu su najviše zalaganjem BED-a kroz projekte EU, raznih ministarstava i drugih subjekata uloženo znatna sredstva ali taj entuzijazam lokalnih aktera nije popraćen institucionalnom podrškom i iz godine u godinu se smanjuje broj uzgajivača jer ne mogu izdržati nejasni pravni status i nedobivanje potpora usprkos svim težim uvjetima gospodarenja koje moraju izdržati. (više)

Gajna – primjer za proučavanje u europskim i svjetskim okvirima

27.07.2012. U okviru europskog projekta (Eastern Europe Protected Areas Governance) koji se radi u srednjoj i istočnoj Europi a vezan je za upravljanje zaštićenim područjima došlo je do terenskog posjeta Slavonskom Brodu i Gajni od voditelja tog projekta. (ProPark, Rumunjska) Gajna je uzeta kao jedan od primjera povijesnog de facto upravljanja zaštićenim područjem od strane zajednice uz potporu nevladine udruge. Studija će se objaviti tijekom 2013 godine.
Uspjeh je i međunarodno priznanje Gajni kao rijetkom preostalom primjeru u ovom dijelu Europe gdje nevladina udruga u suradnji sa lokalnom zajednicom aktivno upravlja zaštićenim područjem. BED je u 2012. primljen u članstvo u Indigenous and Community Conserved Areas Consortium – ICCA
Radi zalaganja BED-a Hrvatska je izabrana kao jedna od 20 zemalja na svijetu (a jedna od 4 u Europi uz Veliku Britaniju, Španjolsku i Italiju) u kojoj se radi studija za Konvenciju u biološkoj raznolikosti (CBD) o priznavanju i podršci ICCA područja (pregled povijesnog i trenutnog stanja, zakonskih odredbi, društvenih mjera i onih u politikama koje mogu podržati takva područja, moguća tehnička i financijska podrška, identifikacija takvih primjera i slično). CBD više
U međunarodnoj areni predstavljeni stručni radovi i izlaganja pod nazivom Zajednički pašni sistemi na poplavnim pašnjacima u Hrvatskoj (Gajna-služeći zaštiti prirode i zajednici) više na međ. konferenciji - Community Conservation in Europe - Gerace, Italija 2011.
Izlaganje o Gajni na Svjetskom kongresu etnobiologije u sklopu foruma Conservation by Indigenous Peoples and Local Communities: Advances in Participatory Action Research, Dissemination and Advocacy Montpellier, Francuska 2012. više

Regionalni okrugli stol o zajedničkim pašnjacima, SOFIA 2013.

Sofia, Bugarska 15.-16.04.2013. Kao članovi mreže Europski forum za očuvanje prirode i pastoralizam (EFNCP) sudjelovali smo na okruglom stolu Najbolje prakse u održivom korištenju zajedničkih pašnjaka na zapadnom Balkanu. Kroz prezentaciju „Zajednički pašnjaci u Hrvatskoj“ predstavljena je Hrvatska, povijest zajedničkog pašarenja, legislativa te trenutne problemi i moguća rješenja kao i pozitivni primjer održivog korištenja zajedničkog i k tome još zaštićenog pašnjaka - Gajna.
link


Volimo i čuvamo našu kulturnu i prirodnu baštinu

Brodsko ekološko društvo-BED iz Slavonskog Broda i Udruga žena Smiljak iz Oprisavaca u sklopu građanske inicijative „Naš doprinos zajednici“ regionalne Zaklade za razvoj lokalne zajednice provodi incijativu „Volimo i čuvamo našu baštinu“. Inicijativa se sastoji u pokretanju muzeja kulturne i prirodne baštine u Oprisavcima. Aktivnosti su preuređenje prostora u starom domu, skupljanje i popisivanje starih predmeta za trajnu i povremene postave i aktiviranje stanovništva u zajednici. (više)